Temat perły jest jak niekończąca się opowieść.
Są ciągłym obiektem badań. Niezgłębione, tworzą otoczkę tajemniczości, która wynosi je ponad przeciętność. Są wyjątkowe i niepowtarzalne – przez naturę do końca spełnione.
Dział wiedzy będzie stopniowo się rozszerzał i wnikał coraz bardziej w świat pereł.
ZAPRASZAM