Tematy zajęć teoretycznych

1. Historia pereł naturalnych
– słynne perły

2. Charakterystyka gemmologiczna pereł
– definicja pereł naturalnych, hodowanych

3. Taksonomia mięczaków perłorodnych
– budowa
– sposób odżywiania
– miejsca bytowania

4. Tworzenie się pereł naturalnych – rys historyczny
– budowa pereł naturalnych

5. Historia pereł hodowanych
– japońskich
– chińskich
– australijskich
– tahitańskich

6. Metody produkcji pereł hodowanych – producenci
– słonowodnych
– słodkowodnych
– budowa pereł

7. Gemmologiczny podział pereł
– perły naturalne
– perły hodowane
– perły keshi

8. Perły abalone, konchiolinowe

9. Imitacje pereł

10. Anapait, amolit – w ramach ciekawostek

11. Obróbka, poprawianie, zmiana barwy pereł

12. Metody identyfikacja pereł

– badanie morfologii powierzchni
– makroskopowo
– mikroskopowo
– badanie endoskopowe
– badanie rentgenograficzne
– metoda dyfrakcyjna
– metoda radiograficzna
– badania luminescencyjne

13. Klasyfikacja i ocena jakości pereł
– słonowodnych
– japońskich
– tahitańskich
– australijskich, mórz południowych
– słodkowodnych
– bezjądrowych
– jądrowych
– perły składane

14. Wycena pereł
– luzem
– w parze
– w naszyjnikach
– w wyrobach złotniczo-jubilerskich

15. Wycena pereł naturalnych

16. Normy i przepisy dotyczące nazewnictwa

Tematy zajęć praktycznych

1. Klasyfikacja pereł słodkowodnych
– sortowanie pereł

2. Klasyfikacja pereł słonowodnych
– sortowanie pereł

3. Rozpoznawanie pereł słodkowodnych, słonowodnych

4. Ocena jakości pereł słodkowodnych
– bezjądrowych
– jądrowych

5. Ocena jakości pereł słonowodnych
– japońskich
– tahitańskich
– australijskich, pereł mórz południowych

6. Wycena pereł
– luzem
– w parze
– w naszyjnikach
– w wyrobach złotniczo-jubilerskich