Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu we współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym “Stańczyk” Mirosław Stańczyk organizuje
KURS RZECZOZNAWCÓW PEREŁ
KURS ZNAWCÓW PEREŁ
KURS WIĄZANIA – SUPEŁKOWANIA PEREŁ
Kursy będą odbywały się w Polanicy-Zdroju w pracowni Mirosława Stańczyka, zgodnie z zaproponowanym programem. Głównym wykładowcą kursów jest mgr Mirosław Stańczyk – specjalista z zakresu rzeczoznawstwa pereł, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich. Szkolenie ma charakter indywidualny i odbywa się w grupach dwuosobowych.
Kurs na rzeczoznawcę pereł trwa dziesięć dni roboczych i obejmuje 60 godzin zajęć. Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu, który odbywać się będzie w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu, i uzyskanie wydawanego przez tą uczelnię dyplomu – RZECZOZNAWCY PEREŁ.
Cena tego dziesięciodniowego kursu wynosi 1800,00 złotych netto.
Pozostałe kursy obejmują 30 godzin zajęć (pięć dni roboczych), po ukończeniu których wręczany jest dyplom – ZNAWCA PEREŁ lub zaświadczenie ukończenia kursu nauki wiązania – supełkowania pereł.
Cena kursu pięciodniowego wynosi 900,00 złotych netto.
Czas odbywania kursu jest indywidualnie dopasowany do możliwości czasowych kursanta. Każdy kurs można ukończyć w jednym podejściu lub etapami, w dowolnie wybranych tygodniach. Poszczególne kursy mogą również być organizowane metodą spotkań weekendowych – z zachowaniem ustalonej ilości godzin szkolenia.
Program każdego kursu jest opisany w zakładce danego kursu.
Bliższe informacje i zapisy:
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, tel.: 71 791 77 33
Mirosław Stańczyk, tel.: 74 868 28 60 lub 601 883 400