Tematy zajęć teoretycznych

1. Historia pereł naturalnych, hodowanych
– słynne perły

2. Charakterystyka gemmologiczna pereł
– definicja pereł naturalnych, hodowanych

3. Gemmologiczny podział pereł
– perły naturalne
– perły hodowane
– perły keshi

4. Taksonomia mięczaków perłorodnych
– budowa
– sposób odżywiania
– miejsca bytowania

5. Jak powstają perły naturalne i hodowane
– budowa pereł naturalnych
– budowa pereł hodowanych

6. Obróbka, poprawianie, zmiana barwy per?Y

7. Perły abalone, konchiolinowe

8. Imitacje pereł

9. Metody identyfikacji pereł
– badanie morfologii powierzchni
– makroskopowo
– mikroskopowo
– badanie rentgenograficzne
– metoda dyfrakcyjna
– metoda radiograficzna
– badania luminescencyjne

10. Klasyfikacja i ocena jakości pereł
– słonowodnych
– słodkowodnych
– składanych

11. Normy i przepisy dotyczące nazewnictwa

Tematy zajęć praktycznych

1. Klasyfikacja pereł słodkowodnych
– sortowanie pereł

2. Klasyfikacja pereł słonowodnych
– sortowanie pereł

3. Rozpoznawanie pereł słodkowodnych, słonowodnych

4. Ocena jakości pereł słodkowodnych
– bezjądrowych
– jądrowych

5. Ocena jakości pereł słonowodnych
– japońskich
– tahitańskich
– australijskich, pereł mórz południowych